Životní pojištění

Životní pojištění patří k nejvíce uzavíraným pojistkám. Jedná se o základní produkt, který nabízí všechny pojišťovny. Toto pojištění zahrnuje pojištění pro případnou invaliditu či smrt.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je určeno lidem, aby se ve stáří nemuseli obávat o svou finanční situaci. Jedná se o dlouhodobý a dobrovolný typ pojištění.

Pojištění domácnosti

Chcete-li ochránit svůj majetek, je dobré uzavřít pojištění domácnosti. To dále zahrnuje také pojištění zahrady či nebytových prostor.

Cestovní pojištění

Pokud plánujete vycestovat do zahraničí, určitě si nezapomeňte vyřídit cestovní pojištění. Je určen pro případnou nehodu, kterou utrpíte v zahraničí.

Zákonné pojištění vozidel

Toto pojištění může znát také pod názvem povinné ručení. Jedná se o povinný typ pojištění, bez kterého nemůžete vyrazit se svým vozidlem na silnice. Dokladem o zařízení povinného ručení je zelená karta.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je určeno k náhradě škody na vozidle, které nastane v případě dopravní autonehody. Dále zahrnuje odškodnění v případě odcizení vozidla nebo škody způsobené živelnou událostí.

Pojištění

Šťastná rodina Pojištění je závazek pojistitele s pojistníkem, který vzniká na základ pojistné smlouvy. Smlouva se sjednává ve prospěch pojištěného. Hlavním úkolem pojištění je tlumit škodu, která vznikne z negativních událostí. Pojistník se zavazuje hradit pojistné v předem stanovené výši. Pojištění je vztahuje pouze na předem stanovené události. Pojištění nemůže ovlivňovat riziko výskytu události, ale pomůže vám překonat případnou nepříznivou finanční situaci. Pojišťovnictví je součástí terciárního sektoru národního hospodářství.

Pojištění je možné dělit podle obsahu na pojištění osob, majetku a pojištění zájmu. Podle účasti jej můžeme dělit na dobrovolné či povinné.

Pojištění můžete sjednat ve vámi vybrané pojišťovně. Pojišťovny jsou instituce, jejichž cílem je dosažení zisku. Ty poskytují svým zákazníkům ochranu před rizikem. Samozřejmě za úplatu. Tyto instituce nemohou vzniknout bez povolení státního orgánu. Vyžaduje se tedy povolení od Ministerstva financí.

Pojišťoven je v České republice velké množství. Každá z nich nabízí jiné podmínky pro uzavření pojistné smlouvy, nabízejí různé výhody a bonusy, aby si získaly co nejvíce klientů. V této oblasti existuje totiž velká konkurence. U těchto institucí si můžete vyřídit různé pojištění. Na našich stránkách jsme pro vás vybraly ty nejčastější a nejvíce uzavírané. Jedná se o havarijní, cestovní či životní pojištění. Dále pak také pojištění domácností, penzijní připojištění a povinné ručení.

Havarijní pojištění je určeno ke krytí následků dopravních nehod, jehož viník byl sám pojištěný. Toto pojištění je ovšem také určeno na škody, které byly způsobeny živelnou událostí nebo vandalismem. Některé pojišťovny nabízí bonus, který se pohybuje většinou kolem 50% výše pojistného. Tento bonus získá řidič bez nehod. Pokud jste vlastníkem více vozidel, můžete je pojistit všechny najednou prostřednictvím tzv. flotilové smlouvy.

ThajskoDalším typem pojištění, které se týkají motorových vozidel je zákonné pojištění vozidel. To je na rozdíl od havarijního povinným typem pojištění. Veliče často se můžete také setkat s názvem povinné ručení. Což je to samé, akorát s jiným názvem. Důkazem o uzavření tohoto pojištění je zelená karta, která se překládá vždy při silniční kontrole. V případě, že nebudete mít uzavřené povinné ručení, hrozí vám pokuta v řádu desítek tisíc korun.

Cestovní pojištění se uzavírá pro případ, že se vám v zahraničí stane nějaká nehoda či škoda. Toto pojištění se vztahuje také na náhradu při zpoždění letadla, pojištění v případě storna cesty únosu letadla. Díky tomuto pojištění vám budou veškeré zdravotní výlohy a náklady na ošetření uhrazeny tuzemskou pojišťovnou.

K velice uzavíraným pojištěním patří také životní pojištění. To se uzavírá pro případ nehody nebo smrti. S životním pojištěním úzce souvisí také penzijní připojištění. Pokud si chcete užívat klidného a bezstarostného důchodu, aniž byste se museli obávat o své finance, určitě si toto penzijní připojištění uzavřete. Pojišťovny ovšem nemají zákonnou povinnost pojistit každého. S velkým problém pojištění budou mít zejména lidé přes 60 let. Nejlépe je začít se spořením na důchod kolem 30 roku života.

Články

Archív

13.6.2018

Magazin.ceskenoviny.cz - V rozpočtu bude více peněz pro učitele a důchodce, méně na dávky

Praha – S více penězi na platy učitelů či důchody, a naopak méně penězi na dávky, počítá návrh rozpočtu na příští rok. Rozpočet…

10.6.2018

Blog.chytryhonza.cz - Sjednání pojištění je pro Čechy jednodušší než nákup mobilu

Když pořizujeme elektroniku, rádi srovnáváme různé produkty a volíme z nich ten nejlepší v poměru ceny a výkonu. U finančních produktů to ale příliš neplatí.…

7.6.2018

Blog.chytryhonza.cz - Pojištění porostu ochrání malou zahradu i rozlehlý les

Máte na pozemku okrasné dřeviny, pěstujete vzácné druhy růží, vlastníte les nebo jezírko plné exotických rostlin? Popřemýšlejte o pojištění porostu. Komplexní ochrana pro…

O webu

Naše webové stránky jsou určeny zejména pro ty z vás, kteří uvažují o uzavření nějakého druhu pojištění. Právě pro zájemce jsme vybrali nejvíce uzavírané pojištění. O jednotlivých typech se dozvíte více. Zda se jedná o zákonné pojištění nebo je pouze na vás, zda jej uzavřete. Budete mít přehled o tom, na co se pojištění vztahuje a co vše zahrnuje. Dále pak jaké jsou nejběžnější podmínky pro uzavření smlouvy. To vše a mnohem více se dozvíte na našich internetových stránkách.